Σκοπός

Σκοποί του συλλόγου είναι:

  1. H προαγωγή του πνευματικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού επιπέδου των μελών και φίλων του καθώς και των κατοίκων όλου του χωριού γενικότερα.
  2. H δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της νεολαίας του Φανού και η καλλιέργεια της διάθεσης για ψυχαγωγία και επιμόρφωση σύμφωνα με τις ανάγκες της ζωής.
  3. H διατήρηση και ανάπτυξη των δεσμών των ξενιτεμένων Φανιωτών μεταξύ τους και με την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Η η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η ανάπτυξη και η σύσφιξη των δεσμών ανάμεσα σε όλους τους Φανιώτες όπου και αν βρίσκονται.
  4. H διάσωση και η διάδοση των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.
  5. H διάσωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του χωριού καθώς και η βελτίωση του.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών επιδιώκεται:

  1. Mε τη δημιουργία και δραστηριοποίηση επιτροπών οι οποίες θα πλαισιωθούν από απλά μέλη και μέλη του Δ.Σ και θα μεριμνούν για την ίδρυση βιβλιοθήκης, για κινηματογράφο, θέατρο, πραγματοποίηση χορών και συνεστιάσεων, διαλέξεων, εκθέσεων, εκδρομών, προστασίας περιβάλλοντος και εξωραϊσμού των δημόσιων χώρων, λαογραφίας.
  2. Mε την στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλα σωματεία που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
  3. Mε την έκδοση εντύπων.
  4. Mε την παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης προς τους Φανιώτες μαθητές και σπουδαστές.
  5. Mε τη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση κάθε νόμιμου μέσου.

Το Δ.Σ αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Γρομπανοπούλου Ελένη
Αντιπρόεδρος: Γκαράνης Θεόφιλος
Γραμματέας: Μάλλη Μαρία
Ταμίας: Τζίρογλου Χριστίνα
Μέλος: Λαμπούρης Γιάννης
Μέλος :Δημητριάδης Νίκος